Komunikaty
Brak komunikatów
Szybka pomoc

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest „L&L” Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; zwany dalej: „Administratorem”.

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: b2b@ll.com.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu1 i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów:
1) związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) archiwalnych (dowodowych) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres  trwania umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową.

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), m.in. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z prawidowym działaniem strony B2B prosimy o kontakt:

mail: mateusz.gajewski@ll.com.pl

W przypadku poniższych problemów logistycznych prosimy o kontakt mailowy z działem logistyki
- brak pozycji z zamówienia w dostawie
- towar dojechał uszkodzony [w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania prosimy o sprawdzenie zawartości - jeżeli towar faktycznie jest uszkodzony prosimy go nie przyjmować i odesłać, zostanie wysłana nowsza sztuka]
- zapytanie o termin dostawy zamówionego towaru
- zamówiony produkt nie zgadza się z produktem który został dostarczony

mail: artur.gizewski@ll.com.pl

tel. (58) 520 96 27

W celu zgłoszenia braku któregoś z elementów w opakowaniu zamówionego towaru lub gdy okaże się że podczas prezentacji produkt nie funkcjonuje prawidłowo prosimy o kontakt z działem reklamacji

mail: artur.gizewski@ll.com.pl

tel. (58) 520 96 27W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z przyznaniem limitu kredytowego, dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności ( w tym zmiany wysokości limitu i terminu ) oraz  uzgodnienia spłat ewentualnego zadłużenia prosimy o kontakt z działem windykacji

tel. (58) 520 96 25